Bruksvilkår

Nettstede http:/www.tarkett.no er publisert av:

Tarkett Norge
Selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Norge med organisasjonsnummer NO 957 854 966,
MVA-nummer innenfor EU: NO 957 854 966.
Postboks 500 - Brakerøya,
N-3002 Drammen, Norge
Tlf.nr.:+47 32 20 92 00
(heretter "Tarkett").

Kontakt oss ved å bruke vårt nettskjema.

Ansvarlig for publisering er Niclas Wullt

Nettstedet http:/www.tarkett.no er designet av:
Tarkett med forretningskontor i 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, Frankrike.

Nettstedet http:/www.tarkett.no er designet av:
Tarkett med forretningskontor i 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, Frankrike.
Theodo med forretningskontor i 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, Frankrike

Nettstedet http:/www.tarkett.no opererer fra en serverplattform levert av:
Amazon Web Services, med adresse, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Din tilgang og bruk av Tarketts nettsted ("Nettsted") er underlagt vilkårene for bruk ("Vilkår for bruk"). Ved å åpne, lese og bruke nettsiden, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert, uten forbehold, disse vilkårene for bruk. Disse vilkårene kan endres fra tid til annen av Tarkett.

Hvis Tarkett bestemmer seg for å endre vilkårene for bruk, vil de publisere en ny, oppdatert versjon på nettsiden. Du oppfordres derfor til å se gjennom disse vilkårene for bruk med jevne mellomrom.

 

Copyright – Åndsverk

Innholdet på nettsiden, bl.a. men ikke utelukkende, tekster, merker, logoer, bildene, videoer, lyder, musikk, layouter, designer, ekspertise, teknologi, produkter og prosesser tilhører Tarkett eller dets tilknyttede selskaper, eller brukes med tillatelse fra eierne. Derfor er de beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter og alle andre intellektuelle eller industrielle rettigheter som eksisterer i henhold til gjeldende lov.

Ingenting på nettsiden skal tolkes eller oppfattes som en tildeling av lisens eller en rett til å bruke innholdet på nettsiden.

 

Bruk av nettsiden

Du kan laste ned, vise eller skrive ut innholdet på nettsiden utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du samtykker i å beholde alle opphavsrettsmerknader og andre eiendomsrettighetsmerknader om informasjon eller materiale på alle kopier eller nedlastninger du utfører av slikt materiale. All annen bruk, inkludert reproduksjon, modifikasjon, distribusjon, overføring eller publisering av innholdet på nettsiden, helt eller delvis, på noen måte, er strengt forbudt, unntatt ved skriftlig samtykke fra Tarkett..

 

Personlig informasjon

Alle personlig identifiserbare data som du sender via Internett til nettsiden, er beskyttet og behandles i henhold til våre retningslinjer for personvern. Tarkett oppfordrer deg til å lese retningslinjene for personvern nøye før du sender Tarkett personlig identifiserbar informasjon.

 

Tredjepartskoblinger eller -materialer

For å tilby deg ytterligere informasjon kan nettsiden inneholde hypertekstkoblinger til andre nettsider eller materiale levert av tredjeparter, som ikke drives eller kontrolleres av Tarkett. Tarkett skal ikke holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller materialer eller eventuell innsamling og overføring av personlige data, installasjon av cookies eller enhver annen prosess utført av disse nettstedene. Tarkett fraskriver seg ethvert ansvar eller forpliktelser i forhold til deres innhold, lovlighet, nøyaktighet eller funksjoner.

 

Håndtering av tilgangskoder

Noen av tjenestene som tilbys av nettstedet, kan kreve en tilgangskode og/eller passord, som leveres av nettstedets administrator. Disse kodene og passordene er strengt konfidensielle, personlige og ikke-overførbare. Du er personlig ansvarlig for administrering og oppbevaring av disse, samt konsekvensene av bruken av dem. Du må gjøre alle nødvendige tiltak for å beskytte og holde disse kodene eller passordene hemmelige. Tarkett skal ikke holdes ansvarlig for ulovlig bruk av adgangskoder og/eller passord.

 

Ingen garanti

Selv om Tarkett tilstreber nøyaktighet i alle deler av nettstedet, kan det inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Tarkett gir ingen garantier om nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet eller aktualitet av nettstedet eller om resultatene som kan oppnås ved å bruke nettstedet. Du bruker nettstedet og innholdet på det på egen risiko.

TARKETT GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET VIL FUNGERE FEILFRITT, ELLER AT NETTSTEDET OG DETS SERVER ER FRI FOR DATAVIRUS ELLER ANNET SKADELIG MATERIALE. HVIS DIN BRUK AV NETTSTEDET RESULTERER I BEHOV FOR SERVICE ELLER UTSKIFTING AV UTSTYR ELLER DATA, SKAL TARKETT IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DISSE KOSTNADENE.

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE VISSE BEGRENSNINGER AV GARANTIER, SÅ NOEN AV DE OVENNEVNTE UNNTAKENE VIL KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG.

SOME JURISDICTION MAY NOT ALLOW CERTAIN LIMITATIONS OF WARRANTIES, SO SOME OF THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

Eventuelle råd eller informasjon, enten muntlig eller skriftlig, gitt av Tarkett eller under bruk av nettstedet, skal ikke medføre noen garanti som ikke uttrykkelig er fastsatt i de nåværende vilkårene for bruk.

 

Ansvarsbegrensning

Du får tilgang til, bruke, bla og navigere på nettstedet på egen risiko.

DU GODTAR OG AKSEPTERER AT, I DEN UTSTREKNING GJELDENDE LOVGIVNING OG FORSKRIFTER TILLATER DET, VERKEN TARKETT, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER ELLER NOEN ANNEN PART INVOLVERT I OPPRETTELSEN, PRODUKSJONEN ELLER LEVERINGEN AV NETTSTEDET, KAN HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, EVENTUELLE SKADER PÅ OMDØMME, KOSTNADER, TAP, REDUSERT OMSETNING ELLER FORTJENESTE ELLER ANSVAR AV NOE SOM HELST SLAG (SELV DERSOM TARKETT KJENTE TIL ELLER KAN HA VÆRT KLAR OVER SLIKE SKADER), SOM KAN FØLGE AV DIN TILGANG TIL, ELLER BRUK AV ELLER UMULIGHETEN AV Å BRUKE NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD, ENTEN DET ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT ELLER ANNEN JURIDISK TEORI.

ALT MATERIALE SOM LASTES NED ELLER INNHENTES PÅ ANNEN MÅTE UNDER BRUK AV NETTSTEDET, INNHENTES OG BRUKES PÅ EGET ANSVAR. Tarkett påtar seg intet ansvar for skader eller virus som kan påvirke ditt datautstyr eller annen eiendom på grunn av din tilgang til, bruk eller nedlasting av materiale fra dets nettside eller for ulovlig inntrenging eller inngripen i IT-systemene. Tarkett forbeholder seg retten til å avbryte eller avvikle noen av eller alle funksjonene på nettstedet. Tarkett påtar seg ikke noe ansvar eller forpliktelser i forbindelse med eventuelle avbrudd eller opphør av deler av eller all funksjonaliteten til nettstedet som følge av Tarketts eller en tredjeparts handlinger eller unnlatelser.

 

Brukerinput

Tarkett tar gjerne imot dine kommentarer om nettstedet og produktene. Du godtar imidlertid at hvis du sender oss kreative forslag, ideer, notater, tegninger, konsepter, oppfinnelser eller annen informasjon (samlet kalt "informasjon"), skal informasjonen anses som, og forbli, Tarketts eiendom. Vanligvis blir all kommunikasjon som du sender til nettstedet eller overfører til Tarkett over Internett, ansett og behandlet som ikke-konfidensiell. Hvis spesielle nettsider tillater innsending av kommunikasjon som vil bli behandlet av Tarkett som konfidensiell, vil dette faktum være tydelig oppgitt på disse sidene. Uten begrensning av ovenstående gjelder det at du ved innsending av eventuell informasjon til Tarkett tildeler til Tarkett, og Tarkett skal utelukkende eie alle rettighetene til, slik informasjon av ethvert slag og enhver art over hele verden og skal ha rett til ubegrenset bruk av informasjonen for hvilke som helst formål, kommersielle eller på annen måte, uten kompensasjon til deg.

Som bruker av dette nettstedet er du ansvarlig for din egen kommunikasjon og ansvarlig for konsekvensene av å sende inn det du kommuniserer. Ved å sende inn informasjon garanterer du at du eier materialet/innholdet som sendes inn, at det ikke er konfidensielt, at det ikke inneholder forretningshemmeligheter, at det ikke er ærekrenkende, og at Tarketts bruk ikke vil krenke noen tredjepartsrettigheter.

Tarkett forbeholder seg retten til å utvise brukere og hindre deres videre tilgang til dette nettstedet for brudd på disse vilkårene eller loven og forbeholder seg retten til å fjerne all kommunikasjon fra nettstedet.

 

Diverse

  • Vilkårene for bruk omfatter hele avtalen mellom Tarkett og deg vedrørende tilgang til og bruk av nettstedet og dets innhold. Eventuelle andre vilkår og betingelser som er utstedt av Tarkett og styrer dets relasjoner med deg, spesielt knyttet til alle kjøp av produkter, går foran vilkårene for bruk.
  • Hvis en bestemmelse blir funnet å være ugyldig av en lov eller domstol med kompetent jurisdiksjon, skal ugyldigheten av en slik bestemmelse ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk, som fortsatt skal være i full kraft og ha full effekt..
  • Loven som gjelder for nettstedet, er Norges Lover.
  • Hvis du har spørsmål om, eller kommentarer til, disse vilkårene for bruk, vennligst ta kontakt med oss:
    dataprivacy.no@tarkett.com.

Opphavsrett for foto: © Alexander van Berge